Wyprawy do Strefy Wykluczenia

Poleski Rezerwat Radiacyjno-Ekologiczny

Unikalna przyroda strefy wykluczenia. Jednym z celów Rezerwatu jest zachowanie różnorodności biologicznej białoruskiego Polesia.

Trasy są całkowicie bezpieczne. Dawka pochłonięta w czasie wyprawy nie przekracza dawki otrzymywanej w ciągu dwóch godzin lotu samolotem.

W rezerwacie prowadzone są intensywne badania naukowe. Badany jest wpływ promieniowania na organizmy żywe w ich naturalnym środowisku.

Po awarii w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej na terenie Strefy Wykluczenia powstał Poleski Rezerwat Radiacyjno-Ekologiczny. Obecnie jego powierzchnia wynosi 2100 kilometrów kwadratowych. Jest to miejsce o unikalnych walorach przyrodniczych, w którym życie toczy się bez udziału człowieka. Z powodu wysokiego skażenia pierwiastkami promieniotwórczymi terytorium Rezerwatu nie będzie już nigdy wykorzystywane przez ludzi.


W 2018 roku pojawiła się możliwość odwiedzin najciekawszych zakątków Rezerwatu leżących na obszarze Rejonu Chojnickiego i Bragińskiego w celach turystycznych. Do wyboru jest program jedno- i dwudniowy. W czasie wyprawy dowiedzą się Państwo o skutkach awarii w Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej oraz florze i faunie Rezerwatu, odwiedzą Państwo opuszczone miejscowości, w których czas zatrzymał się w roku 1986 po ogłoszeniu przymusowej ewakuacji.


Rezerwat można odwiedzić w ramach planowych wycieczek lub indywidualnego programu w dogodnym dla Państwa terminie. Miejscem spotkania przed początkiem wyprawy może być Homel,, piękna i nowoczesna stolica obwodu, Chojniki lub punkt kontrolny Babczyn.


Najprostszy sposób by pojechać, to zwrócić się do Napromieniowani.pl . W tym wypadku nie trzeba będzie wyrabiać wizę samodzielnie i dokładnie planować organizację całej wyprawy. Zrobią to oni.
Cena wypraw indywidualnych ustalana jest w zależności od czasu trwania wyjazdu i wielkości grupy.skontaktuj się z organizatoremw celu wyjaśnienia.