Wyprawy do Strefy Wykluczenia

Daty

✅Dates of next trips to PSRER and zone

☢ Dla grup z Polski terminy ustalane są z polskim partnerem.


W celu ustalenia wypraw indywidualnych prosimy o uwzględnienie grafiku planowych wycieczek, przedstawionego poniżej. Istnieje możliwość dołączenia do planowych wycieczek.


Zapis na wyprawę powinien nastąpić co najmniej 10 dni roboczych przed datą wjazdu na teren Rezerwatu. Prosimy o planowanie podróży z wyprzedzeniem.