Wyprawy do Strefy Wykluczenia

Daty

W tym roku zaplanowano wyjazdy do Poleskiego Rezerwatu Radiacyjno-Ekologicznego w następujących terminach:

21 September, route #1

13 October, route #2

17 November, route #1

30 November, route #2


W celu ustalenia wypraw indywidualnych prosimy o uwzględnienie grafiku planowych wycieczek, przedstawionego poniżej. Istnieje możliwość dołączenia do planowych wycieczek. Odwiedziny Rezerwatu można połączyć z wyjazdem do Strefy ukraińskiej.


Zapis na wyprawę powinien nastąpić co najmniej 10 dni roboczych przed datą wjazdu na teren Rezerwatu. Prosimy o planowanie podróży z wyprzedzeniem.