Wyprawy do Strefy Wykluczenia

Program

W czasie wyprawy należy obowiązkowo przestrzegać zasad bezpieczeństwa radiacyjnego i pożarowego oraz regulaminu odwiedzin Rezerwatu i zachowania na jego terenie. Odwiedzający ponoszą w trakcie wyjazdu osobistą odpowiedzialność za swoje zdrowie. Należy bezwzględnie przestrzegać wymagań określonych przez organizatora oraz przewodnika oddelegowanego przez Rezerwat. W przypadku naruszenia przez uczestników rzeczonych zasad i wymagań wyprawa może zostać przedterminowo zakończona, a grupa skierowana na niezwłoczną kontrolę dozymetryczną.


Trasa nr 1. Podróż rozpoczyna się na Punkcie Kontrolnym Babczyn o godzinie 8-9 rano. Przed wjazdem do Strefy uczestnicy przechodzą kontrolę paszportową oraz instruktaż bezpieczeństwa. Pierwszym przystankiem jest muzeum Rezerwatu, znajdujące się na obszarze osiedla naukowego. Tu zaznajamiamy się z historią Rezerwatu i trasą wyprawy, a następnie odwiedzamy wystawy poświęcone miejscowej florze i faunie oraz dawnemu życiu byłych mieszkańców tego obszaru. W Babczynie odwiedzamy również pałac i szkołę. Kolejna lokacja to zakład produkcji pasz, będący przed awarią największym zakładem tego typu w Rejonie Chojnickim. Następnie, po przejściu kontroli na Punkcie Majdan, udajemy się do wsi Drońki, w której odwiedzimy szkołę podstawową. Kolejnym punktem jest wieś Pogonnoje, jedna z największych miejscowości Strefy Wykluczenia. Tu zwiedzamy Kołchoz, szkołę, sklep, miejscowy urząd i wiele innych obiektów. Następnie wyruszamy do wsi Krasnosiele. Tu zobaczymy holowniki, obsługujące przed awarią ruch barek pomiędzy Mozyrzem a Kijowem. Chętnie będą mogli tu obejrzeć Czarnobylską Elektrownię Jądrową ze strażackiej wieży obserwacyjnej. Ostatnim punktem jest wieś Orewicze, gdzie odwiedzimy wiele ciekawych lokacji. Po zakończeniu wyprawy przechodzimy kontrolę dozymetryczną.


Trasa nr 2. Trasa ta rozpoczyna się na Punkcie Kontrolnym Babczyn, następnie odwiedzamy pałacyk i szkołę w Babczynie, fermę, jednostkę straży pożarnej, porzucony Punkt Kontrolny Radin, Kołchoz we wsi Wierchniaja Słoboda oraz wieś Wyhriebnaja Słoboda. Kolejnym punktem jest wieś Żerdnoje z jej tradycyjną i piękną drewnianą zabudową. Na końcu odwiedzamy osiedle Słoneczne, mały białoruski odpowiednik Prypeci. Po drodze można wspiąć się na dwie wieże obserwacyjne i obejrzeć z daleka Czarnobylską Elektrownię Jądrową. Następnie wyjeżdżamy ze Strefy przez Punkt Kontrolny Głuchowicze w rejonie Bragińskim. W mieście Bragin odwiedzamy pomnik likwidatora, Wasyla Ignatienko i zwiedzamy centrum miejscowości leżącej najbliżej Strefy Wykluczenia.


Trasa nr 3 łączy lokacje trasy nr 1 i 2. Zwiedzanie poszczególnych lokacji trwa tu krócej. Kolejne obiekty tu: Punkt Kontrolny Babczyn, muzeum, pałacyk, szkoła, jednostka straży pożarnej, zakład produkcji pasz, Punkt Kontrolny Majdan, wieś Drońki, wieś Pogonnoje ze wszystkimi obiektami, wsie Wierchniaja i Wyhriebnaja Słoboda, Żerdnoje, Pirki i osiedle Słoneczne. Wyjeżdżamy ze Strefy przeez Punkt Kontrolny Głuchowicze.


Program wypraw indywidualnych jest ustalany z uwzględnieniem Państwa życzeń. Dokładamy wszelkich starań, by był on możliwie bogaty i ciekawy. Termin mogą Państwo ustalić z organizatorem.