Wyprawy do Strefy Wykluczenia

Zapisy

Do wypełnienia formalności związanych z otrzymaniem wszelkich pozwoleń i przepustek konieczne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, data urodzenia, numer paszportu, data wydania i data upływu ważności paszportu, adres zameldowania oraz miejsce pracy i zajmowane stanowisko. Dla zapewnienia szybkiego kontaktu prosimy o podanie numeru telefonu lub nazwy użytkownika na komunikatorze Viber.


Obywatele Białorusi mogą wjeżdżać do strefy przygranicznej na podstawie dowodu osobistego. Goście zagraniczni muszą natomiast otrzymać specjalną przepustkę. Do jej wyrobienia konieczne jest przesłanie organizatorowi skanu lub fotografii paszportu. Organizator gwarantuje zachowanie poufności Państwa danych osobowych.


Dane prosimy przesyłać organizatorowi na adres 2Philon@gmail.com, umieszczając w temacie wiadomości datę wyprawy. Pod tym adresem można również zadawać wszelkie pytania dotyczące wyjazdu.


Cena wypraw indywidualnych ustalana jest w zależności od czasu trwania wyjazdu i wielkości grupy.